Coaching

 

Ga je met de stroom mee of ertegen in?

Centraal in de begeleiding staat de vraag hoe je met jezelf omgaat - liefdevol en aanvaardend of hard en controlerend? Waar ben je in verbinding met wat er is en ga je met de stroom mee? Waar ben je in verzet ('het zou anders moeten zijn') en beweeg je je tegen de stroom van het leven in? Verzet kost veel energie en veroorzaakt pijn.

De levensenergie komt vrij door bewust waar te nemen en te aanvaarden wat is. Coaching begeleidt je naar een steeds bewuster leven in het nu.

 
Wat houdt een sessie in?

Luisteren naar je lichaam
Ik begeleid je om meer in je lichaam te komen, van het denken naar het voelen. Adem- en bewegingsoefeningen helpen bewuster te worden van je lichaam, de energiestroom te stimuleren en te harmoniseren. Je komt in dialoog met je lichaam. Je leert de signalen met de achterliggende behoeftes en boodschappen waar te nemen en ernaar te handelen.
 

Emoties voelen en aanvaarden
Je maakt contact met verschillende aspecten van je persoonlijkheid. Ik bied je een veilige plaats waarin je durft te kijken naar je kwaliteiten en naar je schaduwkanten. Ook zij willen gezien en gevoeld worden en een plek krijgen. Vanuit een bewustzijn van liefde en niet-oordelen ontstaat de draagkracht om ook moeilijke situaties en gevoelens te aanvaarden.
 

Onderkennen van patronen
Je leert je gedachten, je gevoelens en je gedrag bewust waar te nemen. Beperkende overtuigingen die je leven bepalen, kunnen duidelijk worden. Je kunt ophouden met een leven vol 'moeten' en maskers dat zich richt naar de verwachtingen van de buitenwereld. De sessies ondersteunen je om authentiek te zijn, je diepe behoeftes te voelen en de impulsen van binnenuit te realiseren. Zo kun je nieuwe wegen ontdekken die tot meer vrijheid en welbevinden leiden.
 

Je verbinden met je essentie
Door naar binnen te gaan, kom je in contact met je gezonde, hele kern, met de persoon die je in wezen bent - voorbij alle rollen, conditioneringen en beperkingen. Je maakt contact met deze bron en ervaart hoe je voelen, denken en gedrag hierdoor veranderen. In het dagelijkse leven gaat het steeds om de vraag, die Karlfried Graf Dürckheim aldus formuleerde: "Hoe komt de Karlfried door de Dürckheim heen?" De begeleiding bevordert het vrijmaken van nog sluimerend potentieel zodat je mogelijkheden en talenten tot ontplooiing komen. Ik ondersteun je om dit proces vorm te geven.


Werkvormen die ik hanteer

Ik werk met een combinatie van verbale en non-verbale methodes. Deze hebben mijzelf in mijn eigen proces veel geboden. In het coachen laat ik me leiden door mijn ervaring en intuitie.

 • Lichaamsgericht werk
  Ik gebruik adem- en bewegingsoefeningen zodat je vanuit de zintuiglijke waarneming heel direct in contact kunt komen met jezelf (>> meer). Bij stressgerelateerde klachten werk ik ook met hartcoherentie, een methode die middels de adem het autonome zenuwstelsel snel in balans kan brengen (>> meer).
    
 • EFT (Emotional Freedom Technique)
  Dit is een snelle en effectieve methode om energetische verstoringen in het lichaam op te heffen, die de oorzaak zijn voor emotionele stress en fysieke klachten. EFT is ook een uitstekend middel om negatieve overtuigingen stapsgewijs te transformeren in een constructieve innerlijke houding (>> meer).
    
 • Gesprek
  In de begeleiding zie ik mezelf als spiegel. Via gesprekken help ik je meer bewust te worden van beperkende patronen op fysiek, emotioneel, sociaal en mentaal vlak. En coach ik je bij het vinden van nieuwe wegen die je leiden tot meer welbevinden, succes en vervulling. Daarbij maak ik vaak gebruik van het vier-stappen-model van Marshall Rosenberg uit de Geweldloze Communicatie (>> meer).
    
 • Visualisatie
  Vaak laat ik lichaamsgerichte oefeningen of een EFT proces uitmonden in een visualisatie. Daarbij leef je je in in een harmoniserend en helend beeld.
    
 • Huiswerk
  Ik reik je gereedschap aan waarmee je in de dagelijkse praktijk zelf aan de slag kunt gaan - bijvoorbeeld lichaamsoefeningen, aandachtsoefeningen, onderzoek naar je gevoelens, overtuigingen en behoeften, uitnodigingen om te spelen met nieuwe mogelijkheden.

Voor wie?

Ik begeleid mensen die bewust willen kijken naar hun leven en hun keuzes en die uitdagingen zien als een kans om te groeien.
Coaching kan waardevol zijn voor:

 • mensen met stressgerelateerde klachten, chronische vermoeidheid, burnout
   
 • mensen die vastgelopen zijn in hun werk, die zingevingsvragen hebben omtrent hun werk
   
 • mensen die zich gevangen voelen in ‘moeten’ en die verlangen naar meer vrijheid en vervulling
   
 • mensen die zich belemmerd voelen door angsten
   
 • mensen die inzicht willen krijgen in de relatie met zichzelf en hun partner
   
 • mensen die begeleiding zoeken in een levenscrisis.