Communiceren vanuit je hart

 

Afscheiding of verbinding

Onze diepste wens in onze relaties is verbinding maken met de ander. Maar als conflicten de kop opsteken, vervallen we vaak in patronen die veel pijn oproepen: we manipuleren, gaan in de aanval, worden agressief, verwijten, eisen, dreigen of schuiven de ander de schuld in de schoenen. De “Geweldloze Communicatie” volgens Marhall Rosenberg is een weg om in conflictsituaties toch vreedzaam en respectvol met elkaar om te kunnen gaan door ons bewust te worden van deze oude patronen en door andere manieren van denken en praten te leren.

 
Praten vanuit je hart

Je maakt kennis met een proces die je helpt je eigen gevoelens en behoeften te uiten en ook die van de andere waar te nemen.
Je leert:

 • te communiceren vanuit de kracht van mededogen
   
 • een win-win situatie te creëren, waarbij evenzeer rekening wordt gehouden met je eigen behoeften en waarden als met die van de ander
   
 • heldere verzoeken te formuleren in plaats van eisen te stellen
   
 • voor jezelf op te komen en een “nee” zo over te brengen dat je het contact met de ander niet verliest
   
 • kritiek of verwijten niet persoonlijk op te vatten maar de achterliggende gevoelens en behoeften van de spreker te horen.

Ook ga je luisteren naar de innerlijke dialoog met jezelf: is deze liefdevol en ondersteunend of hoor je beoordeling, kritiek en zelf- verwijten? We gaan oefenen op invoelende wijze zowel met onszelf als met de anderen te communiceren.

 

Constructief omgaan met gevoelens

Bij heftige emoties ontstaan vaak moeilijkheden in de communicatie. In deze cursus leer je

 • je bewust te worden van je gevoelens en de achterliggende behoeften die deze hebben opgeroepen
   
 • verantwoording te nemen voor jouw emoties en de gevoelens van de ander bij hem//haar te laten
   
 • jezelf met mededogen te ontmoeten als “onprettige” gevoelens opduiken
   
 • boosheid toe te laten en deze op constructieve wijze te hanteren
   
 • eerlijk en authentiek te zijn en tegelijkertijd in verbinding te blijven met de ander.
   

Een nieuwe taal leren

Ik reik je het vier-stappen-model van Marshall Rosenberg aan. Hierbij is de aandacht gericht op de volgende aspecten:

 • wat nemen wij waar
   
 • wat voelen wij
   
 • wat hebben wij nodig
   
 • wat vragen wij

om bij te dragen tot ons welbevinden. Je leert onderscheid te maken tussen waarnemingen en oordelen, gevoelens en interpretaties, behoeften en strategieën, verzoeken en eisen. Dit is als het ware de grammatica die je bij elke nieuwe taal moet leren.

In een workshop gaan we in een veilige sfeer oefenen; in kleine groepjes, in paren of individueel. Rollenspellen met situaties uit je eigen leven helpen je om de taal van het hart toe te passen. ik werk niet alleen verbaal maar gebruik ook lichaamsgerichte oefeningen en meditatieve oefeningen.

 
Voor wie

Deze manier von communiceren is geschikt voor iedereen die op zoek is naar een invoelende dialoog met zichzelf en de ander. Voor hen die een innerlijke houding en een taalgebruik willen leren die het mogelijk maakt om ook in moeilijke gesprekken fair en coöperatief te blijven.