Mindfulness

 

Wat is mindfulness?

Mindfulness is aandacht geven aan dingen zoals ze op dit moment feitelijk zijn, zonder erover te oordelen. Je stapt uit je verstand met zijn neiging om steeds maar goed- en af te keuren; je neemt het hier en nu rechtstreeks zintuiglijk waar zoals het is - en laat het zijn zoals het is. Zo word je getuige van de ervaringen die in je opkomen en weer gaan.

 

Vermijding of verbinding

Hoe het met ons gaat, hangt niet zo zeer af van de omstandigheden, als van onze houding ten opzichte van onze gedachten, gevoelens en gewaarwordingen. • Hoe ga je om met de sensaties in je lichaam? Durf je alles te voelen wat naar boven komt? Als we in contact zijn met onze zintuigen en onze ge-waar-wordingen, dan komen we in verbinding met de waar-heid van dit moment. • Hoe is de relatie met je emoties? Verzet je je tegen bepaalde gevoelens door in je hoofd te vluchten of mogen pijnlijke ervaringen er ook zijn? Als je een emotie vanuit mindfulness benadert, ga je nauwgezet voelen welke gewaarwording deze in je lichaam oproept; zonder je met de emotie te identificeren of je te verstrikken in de verhalen erom heen. Met niet-oordelende en milde aandacht geef je ruimte aan je ervaring. Contact met je hart kan je helpen als een big mama ook dit ‘gevoelskind’ te verwelkomen en te omhelzen. • En hoe ga je om met je gedachten? Ben je in de greep van wat er in je hoofd maalt en hecht je geloof aan al die gedachten? Het zijn maar ideeën die komen en gaan, als wolken aan de hemel. Op het moment dat je getuige kunt worden van deze stroom en je gedachten kunt nemen voor wat ze zijn, bevrijd je je uit je verstrikking.

 

Uit het hoofd naar ons hart en onze zintuigen

Vooral als we dingen meemaken die we onprettig vinden, zitten we snel in ons hoofd (‘het zou anders moeten zijn’) en in de draaimolen van onze gedachten. Mindfulness toont ons een weg om onze ervaringen met betrokken aandacht te benaderen, met open zintuigen en nieuwsgierig als een kind. In plaats van mindfulness zou ik liever de term heartfulness willen gebruiken omdat het hier gaat om een meevoelende, aanvaardende vorm van aandacht. Ons hart is in staat om zonder oordeel waar te nemen en kan met mildheid alles laten zijn zoals het is. Zo kunnen we vrede vinden met het huidige moment en het leven ten volle toelaten, met alles wat zich aandient. In mijn Ankertje ‘Van weerstand naar aanvaarding’ ga ik uitgebreid in op de weg van heartfulness en leven vanuit ruimte-biedende aandacht.

“Je afspraak met het leven is op dit moment.” Thich Nhat Hanh