Opleiding

 

Lichaamsgericht begeleiden en coachen

Opleiding Body-Heart-Centering®

De jaaropleiding Body-Heart-Centering® is een inspirerende impuls voor onder andere coaches, psychologen, loopbaanbegeleiders, paramedici en hulpverleners die een nieuwe stap in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling willen zetten. Zij leren adem- en lichaamswerk nog meer te integreren in hun werk. Ook voor mensen die al lichaamsgericht werken, is de opleiding een uitgelezen kans om hun ervaring op het gebied van adem uit te breiden en te verdiepen. De praktijkonderdelen vormen de ruggengraat van de opleiding, maar worden aangevuld met praktijkgerichte theorie. In gezamenlijke programmaonderdelen en in individuele sessies deelt Regine Herbig haar inzichten uit ruim dertig jaar ervaring met de deelnemers.

Download voor meer informatie de brochure.

 


Praktische Informatie

Jaaropleiding van 10 dagen; 4 lesblokken van 2 dagen
vrijdag en zaterdag 10-17 uur, zondag 10-13 uur

Data
4-6 maart, 3-5 juni, 9-11 september, 25-27 november 2011

Locatie
Feldenkraiscentrum Utrecht, 1e Adjehstraat 2, Utrecht Lombok

Groepsgrootte
minimaal 8, maximaal 12 deelnemers

Kosten
€ 1.250,00 voor particulieren, inclusief een individueel supervisiegesprek, lesmateriaal en facilitaire kosten. Indien de werkgever de opleiding betaalt is de prijs € €1.885,00.

Intake
Toelating tot de opleiding vindt plaats op basis van een (kostenloze) intake.

Informatie
Voor gedetailleerde informatie over opgave, prijzen, betaling kun je mailen naar regine.herbig@hetnet.nl.

 

Theoretische achtergronden die aan bod komen

Afhankelijk van de dynamiek in de groep en de interesse van de deelnemers worden sommige thema's uitgebreid behandeld en andere slechts aangetipt.

1 Ademtechniek versus de natuurlijke ademstroom bevrijden

 • De drie-eenheid gewaarwording aandacht– adem

 • Manieren om de adem uit te nodigen

 • De wetmatigheden van het lichaam: factoren die de adem blokkeren en factoren die bevrijdend werken


 • 2 Adem en ruimte
 • Oefenen met polariteiten (beneden-boven, links-rechts, voor-achter)

 • Binnen- en buitenruimtes

 • Ruimte en centrum


 • 3 Adem en beweging
 • Beweging als middel om de adem te stimuleren

 • De adem als drager van bezielde beweging

 • Adem en beweging coördineren met dagelijkse activiteiten


 • 4 Adem en spierspanning
 • Verschillen in spiertonus: verkramping, onderspanning en eutonie (Grieks eu=goed, tonus= spierspanning)

 • Tonusregulering: hoe kun je de tonus meer naar het gewenste niveau brengen, dus omlaag of omhoog

 • Kettingreacties onderzoeken: oorzaak en gevolg


 • 5 Adem en houding
 • ‘Houding’ - een kwestie van balans, het belang van het skelet

 • Een natuurlijke houding opbouwen die ruimte biedt aan de adem

 • Adem als innerlijke steun voor een natuurlijke houding


 • 6 Adem en klank
 • Klank als middel om ademruimte te creëren

 • Het lichaam als klankkast

 • De betekenis van de adem voor de spreekstem


 • 7 Adempsychologie
 • Geestelijke kwaliteiten en hoe deze belichaamd worden

 • De psychologische betekenis van de verschillende ademfasen

 • Lichaamshouding als spiegel van de ziel


 • 8 Adem en gevoelens
 • De adem als poort tot voelen

 • Pijnlijke emoties leren hanteren

 • Adem en niet-oordelende aandacht (mindfulness)


 • 9 Adem en stress
 • Ademritme levensritme

 • Adem, hart en brein (hartcoherentie)

 • De twee basisbewegingen: uitdijen en verkrampen (als reactie op liefde of angst)


 • 10 Adem en spirit
 • Adem als instrument om je te verbinden

 • Kanaal zijn: adem, in-tuitie, in-spiratie, flow

 • Anderen begeleiden vanuit onze essentie

 •  

  Methodiek

  1. Hoe bouw je een sessie op?
  2. De dynamiek binnen een module
  3. Het gebruik van oefenmateriaal (bal, ballon, touw)
  4. Werken met visualisaties
  5. Het bewuste gebruik van taal bij het aanreiken van oefeningen
  6. Als het woord ‘ademen blokkerend voor iemand werkt, hoe kun je dan een ademsessie geven zonder dit woord te gebruiken? (directe en indirecte ademoefeningen)
  7. Complexe oefeningen opbouwen: beweging adem– visualisatie
  8. Disbalans leren ‘zien’ in een lichaam (karakteristieke spanningspatronen leren kennen en erop inspelen)
  9. Werken vanuit het perspectief van polariteiten
  10. Hoe ga je om met weerstand tijdens het oefenen?
  11. Psychologische thema's vertalen naar lichaamswerk
  12. Oefeningen comprimeren tot ‘tussendoortjes: aandachtsoefeningen die je onopgemerkt met je dagelijkse leven kunt vervlechten.